STREAMovie FAQ

VARFÖR MÅSTE SKOLAN HA ETT LICENSAVTAL FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA STREAMOVIE?

Film är numera en produkt som finns tillgänglig hos ett stort antal filmuthyrare eller återförsäljare, i butiksledet eller på Internet. Men dessa filmer är avsedda att framföras endast i privata sammanhang, dvs. för den närmsta familj- eller vänkretsen i hemmet. Skall du däremot visa filmen i skolan , måste du ha erhållit rätten att framföra filmen i detta sammanhang av upphovsmannen eller av dennes ombud.

M&M Viihdepalvelu är ombud och representerar ett stort antal filmbolag och deras produktioner avseende framförande av filmerför en grupp eller slutna sällskap. Med en årslicens sköter du upphovsrättsärenden på ett enkelt samt ekonomiskt sätt.