Elokuva on tekijänoikeuslain 1§:n tarkoittama, tekijänoikeuslain suojaama, taiteellinen teos. Lain 2§:n mukaisesti tekijänoikeuden haltijalla on yksinomainen oikeus määrätä mm. teoksen julkisesta esittämisestä. Myytävät ja vuokrattavat DVD- tai Blu-ray-elokuvat ovat tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kotikäyttöön tarkoitettujen elokuvien esittäminen julkisessa tilaisuudessa tai tapahtumassa on tekijänoikeuslain mukaan julkista esittämistä. Elokuvan julkista esittämistä on esimerkiksi sen esittäminen tilassa, johon yleisöllä on vapaa pääsy. Myös oppilaitosten auditoriot ja luokkahuoneet katsotaan julkiseksi tilaksi.

Julkiseen esittämiseen tarvitaan aina erillinen lupa. Esitysluvan myöntää elokuvan tuotantoyhtiö tai tuottajan valtuuttama muu taho. Yrityksemme edustaa maailman suurimpien elokuvayhtiöiden julkisia esitysoikeuksia suomessa, joten kaikki tarjoamamme elokuvat sisältävät tekijänoikeusluvat esityksiinne. Tekijänoikeus- ja rikoslain perusteella voidaan oikeudenloukkaaja tuomita teostaan rangaistukseen sekä maksamaan oikeudenhaltijalle hyvitystä ja vahingonkorvausta. Tutustu oheisesta linkistä Suomen tekijänoikeuslakiin. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry valvoo valtakirjoin jäseniensä tekijänoikeuksia Suomessa sekä antaa tekijänoikeudellista neuvontaa ja koulutusta.