TEKIJÄNOIKEUDET – ELOKUVAT JA ESITYSLUPA

Elokuva on tekijänoikeuslain 1§:n tarkoittama, tekijänoikeuslain suojaama, taiteellinen teos. Lain 2§:n mukaisesti tekijänoikeuden haltijalla on yksinomainen oikeus määrätä mm. teoksen julkisesta esittämisestä. 

MUISTA ELOKUVAKOHTAINEN ESITYSLUPA

Myytävät ja vuokrattavat DVD- tai Blu-ray-elokuvat sekä suoratoistopalvelut ovat tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kotikäyttöön tarkoitettujen elokuvien esittäminen julkisessa tilaisuudessa tai tapahtumassa on elokuvien tekijänoikeuslain mukaan julkista esittämistä. Elokuvan julkista esittämistä on esimerkiksi sen esittäminen tilassa, johon yleisöllä on vapaa pääsy. Myös oppilaitosten auditoriot ja luokkahuoneet katsotaan julkiseksi tilaksi.

Tekijänoikeuslaki Suomessa sanoo, että elokuvan julkiseen esittämiseen tarvitaan aina erillinen lupa. Elokuvan esitysluvan myöntää elokuvan tuotantoyhtiö tai tuottajan valtuuttama muu taho. Yrityksemme edustaa maailman suurimpien elokuvayhtiöiden julkisia esitysoikeuksia suomessa, joten kaikki tarjoamamme elokuvat sisältävät elokuvien tekijänoikeusluvat esityksiinne.

Tutustu lisää: Elokuvalisenssi – Vuosilupa

TEKIJÄNOIKEUKSIEN RIKKOMINEN ON RANGAISTAVA TEKO

Tekijänoikeuslain ja rikoslain perusteella voidaan Suomessa oikeudenloukkaaja tuomita teostaan rangaistukseen sekä maksamaan oikeudenhaltijalle hyvitystä ja vahingonkorvausta. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry valvoo valtakirjoin jäseniensä tekijänoikeuksia Suomessa sekä antaa tekijänoikeudellista neuvontaa ja koulutusta.