Elokuvat kasvatus- ja opetuskäytössä

Oletko sinä hyödyntänyt elokuvaa opetusvälineenä? Sen lisäksi, että elokuvilla voidaan palkita oppilaita hyvin sujuneesta kouluarjesta, ovat ne erinomainen keino avartaa nuorten maailmankuvaa ja syventää heille opetettavia aineita. 

Elokuvalisenssin verkkopalvelu helpottaa mediakasvattajan työtä 

 

Monesti viihteeksikin tarkoitetuista elokuvista löytyy yhtymäkohtia opetussuunnitelmassa läpikäytäviin teemoihin, mikä tekee niistä hyödyllisiä esimerkiksi reaaliaineita opetettaessa. Historialliset elokuvat voivat monelle nuorelle olla luonteva tapa oppia menneistä ajoista. Kuvatulle aikakaudelle ominaiset asiat, kuten vaikkapa pukeutuminen ja asuinympäristö, avautuvat visuaalisen kerronnan kautta katsojille hyvin konkreettisella tavalla. Etenkin vakavampia aiheita voi kasvavien lasten ja nuorten olla helpompi käsitellä elokuvan kertoman tarinan kautta. Eläytyminen elokuvassa kuvattuihin ihmiskohtaloihin antaa oppilaille hyödyllisiä työkaluja myös heidän omien elämänkokemustensa käsittelyyn.

Elokuvalisenssin verkkopalvelu on kehitetty helpottamaan elokuvan hyödyntämistä opetusvälineenä. Palvelu kokoaa yhteen valtavan määrän tietoa erilaisia oppimisen teemoja käsittelevistä elokuvista ja elokuvallista opetusta tukevista oppimateriaaleista, mikä helpottaa ja nopeuttaa opetuksen suunnittelua. Palvelun käyttö perustuu erilaisten hakutoimintojen käyttöön, mikä tekee tarvittavan materiaalin etsimisestä sujuvaa ja nopeaa. Oppituntiin ja opetettavaan teemaan soveltuvaa elokuvaa oppimateriaaleineen voit etsiä aihesanan, oppiaine- tai koulutusastehaun avulla.

 

Elokuvien tekijänoikeudet huomioiden

 

Lainsäädäntöön perustuvan tekijänoikeuden tarkoituksena on suojata luovan alan toimijoita. Vaikka oppilaille esitettäisiin vain pieni pätkä elokuvasta, tulee esitysluvan olla kunnossa. Elokuvalisenssi myöntää tarvittavia lupia elokuvien julkiseen käyttöön. Sen lisäksi, että Elokuvalisenssi verkkopalvelu helpottaa opetuksen suunnittelua, auttaa se myös esityslupa-asioiden hallinnointia: Yksi ja sama Elokuvalisenssin Vuosilupa kattaa kaikki verkkopalvelussa mainitut elokuvat. Elokuvalisenssin verkkopalvelu ja Vuosilupa kulkevat siis käsi kädessä.


Lue lisätietoja Vuosiluvasta ja katso hinnoittelu lupahakemukselta.