ELOKUVA OPETUS- JA KASVATUSKÄYTÖSSÄ

Elokuva tukee medialukutaidon ja minäkuvan kehitystä

Hyvä medialukutaito koostuu kyvystä tunnistaa ja hyödyntää myönteisiä sisältöjä sekä arvioida viestejä kriittisesti. Hyvin valittu elokuva avartaa maailmankuvaa ja antaa mielikuvitukselle sytykkeitä. Se tarjoaa myös positiivisia ratkaisumalleja ja minäkuvan rakennusaineita.

Nuoret käyttävät päivästään useita tunteja median parissa. Opetuksessa ja nuorisotyössä on hyvät edellytykset vahvistaa mediataitoja elokuvan avulla. Elokuvan pedagogiset mahdollisuudet ovat huimat, mutta ne jäävät harmittavan usein huomioimatta ja elokuvaa tyydytään katsomaan vain viihteenä.

Elokuva voi auttaa nuorta löytämään oikeat kanavat itsensä ilmaisemiseen, omien ajatusten esille tuomiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Niiden avulla tunteiden ilmaisu ja omien ajatusten peilaaminen muuttuu helpommaksi.

Elokuva yhdistää ja antaa toivoa paremmasta huomisesta.

Elokuva viihdyttää ja inspiroi nuorta, toimii monipuolisena siltana eri kulttuurien välillä, herättää ajattelemaan ja osallistumaan. Se kiinnostaa erityisesti  taiteenlajina nuoria ja on tärkeä ajanviettotapa.

Henkilöhahmo, joka ei alistu epäoikeudenmukaisiin tilanteisiin, omiin  puutteisiinsa tai tulevaisuuden uhkakuviin rohkaisee katsojaa. Tarinan henkilöiden yrittäminen uudelleen ja uudelleen olosuhteista riippumatta antaa katsojallekin toivoa paremmasta huomisesta.

Hyvin valittu elokuva voi auttaa myös rikkomaan stereotypioita esittämällä tarinansa maailman monimuotoisena ja antamalla erilaisten ihmisten tulla nähdyksi.

Elokuvalisenssin vuosilupa on kustannustehokkain keino hyödyntää elokuvaa opetus- ja kasvatuskäytössä. LUE LISÄÄ…