Blogi: Elokuvien esittäminen kouluissa – UKK

Elokuvat ovat nuorille tuttu audiovisuaalinen kuvasto ja myös elokuvien rooli opetuksessa on merkittävä. Koulukino ry tuotti vuonna 2009 opettajien elokuvakasvatuskyselyn, johon vastasi 385 opettajaa maanlaajuisesti. Vastanneista opettajista huomattavan suuri osa (73 %) ilmoitti käyttävänsä elokuvaa opetuksessa. Suurimmaksi motiiviksi tähän osoittautui heidän halunsa käyttää elokuvaa oman oppituntinsa oppimateriaalina: elokuvan nähtiin tukevan ja syventävän opetettavia aiheita. Erilaisten elokuvan esittämisen mahdollistavien palvelujen määrä on kasvanut hurjasti viime vuosina. Uskomme, että näiden työkalujen avulla myös esitysmäärät ovat kasvaneet.

Tilanne on luvallisen esittäminen osalta huolestuttava. Tekijänoikeuslaki velvoittaa hankkimaan kouluilla tapahtuvaa elokuvan esittämistä varten luvan tekijöiltä tai oikeudenhaltijoilta. M & M Viihdepalvelun asiakasrekisterin mukaan tammikuussa 2021 Suomen 10 suurimman kaupungin perusopetuksen piiriin kuuluvista kouluista vain joka neljännellä on voimassa oleva lupa. Alueittaisia eroja on, sillä esimerkiksi Helsingissä yli puolella kouluista on luvat kunnossa. 10 suurimman kaupungin joukkoon mahtuu myös paikkakuntia, joissa kaupungin peruskouluihin ei ole hankittu yhtään lupaa.

Tarvitsemmeko esitysluvan, jos haluamme näyttää oppilaillemme elokuvia?

Kyllä. Kaupasta ostetut, vuokratut, suoratoistopalveluista esitettävät sekä TV:stä tallennetut elokuvat on tarkoitettu lähtökohtaisesti yksityiskäyttöön. Tästä johtuen elokuvan esittämiseen muussa kuin yksityisen käytön piirissä tulee hankkia esityslupa riippumatta tallenteen lähteestä. Tilaisuudet, joista ei tiedoteta julkisesti ja joihin osallistuu muutama henkilö ystävyyssuhteen perusteella, eivät ole tekijänoikeusneuvoston mukaan julkisia.

Elokuvien esittäminen kouluissa

Voimmeko näyttää oppilaillemme lyhyen kohtauksen elokuvasta sitaattisäännöksen nojalla vai tuleeko meillä olla esityslupa tätä varten?

Tarvitsette esitysluvan, vaikka tarkoituksenanne olisi esittää vain pieni pätkä elokuvasta. Sitaattioikeus on tarkoitettu sellaisiin tilanteisiin, joissa teosta lainataan uuden teoksen tekemiseksi. Tyypillisesti tästä on kyse tieteellisessä työssä, jossa muiden julkaisemia ajatuksia käytetään osana omaa julkaisua. Sitaattioikeus ei mahdollista elokuvan tai sen osan käyttämistä opetustilanteessa havainnollistamis- tai elävöittämistarkoitukseen ilman esityslupaa. Uutta teosta luotaessakin lainaus voi tapahtua vain tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Mistä esityslupa tulee pyytää ulkomaisten elokuvien näyttämiseen koulussa?

M & M Viihdepalvelu myöntää elokuvateatteri- ja videolevityksessä olevien elokuvien käyttöön tarvittavia esityslupia. Se edustaa Suomessa suuria kansainvälisiä elokuva- ja tuotantoyhtiöitä, joita ovat mm. Walt Disney Pictures, Universal Pictures ja Warner Bros. Pictures. Valittavanasi on kymmeniä tuhansia elokuvia ja dokumentteja. M & M Viihdepalvelulta voit hankkia sekä elokuvakohtaisia lupia kertaesityksiin että Elokuvalisenssi-vuosilupia tukemaan opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita.

Miten meidän tulisi toimia, jos haluamme näyttää oppilaillemme kotimaisia elokuvia?

Kotimaisten elokuvien esitysluvan saa APFI:lta (Audiovisual Producers Finland), joka toimii av-tuottajien edunvalvojana. Lue lisää täältä.

Miten meidän tulisi toimia, jos emme löydä haluamaamme elokuvaa M & M Viihdepalvelulta tai APFIlta?

Esityslupaa voit kysyä myös suoraan elokuvan tuotantoyhtiöltä tai levittäjältä. Tarvittaessa saat suosituksia korvaavista elokuvista haluamaasi aihepiiriin M & M Viihdepalvelun asiakaspalvelusta.

Tuleeko meidän hakea esityslupa televisio-ohjelmien esittämiseen luokkahuoneessa?

Kyllä ja ei. Opetushallitus on hankkinut Kopiostolta, lähettäjäyrityksiltä sekä elokuva- ja av-tuotantoyhtiöitä edustavalta APFI:lta luvat tv- ja radio-ohjelmien tallentamiseen ja esittämiseen opetuksessa. Lupa koskee varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta sekä maksutonta ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta. Opetushallituksen hankkima lupa ei koske kuitenkaan koulujen kerho- tai iltapäiväkerhotoimintaa.

Lupa mahdollistaa Ylen tv-kanavien ja mtv3-kanavan tarjoamien kotimaisten tv-sarjojen ja opetusohjelmien näyttämisen opetuksessa. Lupa ei mahdollista mainosten, kotimaisten elokuvien tai ulkomaisten tv-sarjojen ja elokuvien esittämistä.

Lisätietoja löydät täältä.

Mitä meidän tulisi tietää lupa-asioihin liittyen, jos haluaisimme hyödyntää YouTube-videoita opetuksessamme?

Lupa teoksen välittämiseen yleisölle tulee hankkia teoksen tekijältä tai muulta oikeudenhaltijalta. Omaa aineistoa, kuten kotivideoita tai kavereiden kanssa tehtyjä lyhytelokuvia, voi halutessaan jakaa ja levittää yleisölle. Mikäli tallenteelta olisi tunnistettavissa henkilöitä, tulee heiltä kaikilta kysyä lupa tallenteen välittämiseen yleisölle.

Onko elokuvaa seuraavien henkilöiden määrällä merkitystä esityslupia haettaessa?

M & M Viihdepalvelun tarjoamat esitysluvat koskettavat koko koulua, joten elokuvaa seuraavien henkilöiden määrällä ei ole merkitystä. Hinnoittelua pääset tarkastelemaan lupahakemukselta ilman tilausvelvoitetta. Elokuvalisenssi-vuosiluvan lupahakemukseen pääset tutustumaan täältä ja elokuvakohtaisten esitysten lupahakemukseen täältä.

Kenen vastuulla on järjestää tarvittavat esitysluvat kuntoon, jos haluaisimme järjestää elokuvaillan leirikoulussa?

Lähtökohtaisesti esityspaikka on vastuussa elokuvan esitysoikeuksista. Elokuvakohtainen lupa on kuitenkin mahdollista tilata koulukohtaiseen hintaan M & M Viihdepalvelulta, mikäli lupaa ei kyseiseen esityspaikkaan olisi hankittu.

Kuinka kauan elokuvien tekijänoikeus on voimassa?

Elokuvateoksen tekijänoikeus on voimassa, kunnes viimeksi kuolleen pääohjaajan, käsikirjoittajan tai säveltäjän kuolinvuoden päättymisestä on kulunut joko 50 tai 70 vuotta – teoksen alkuperämaan määrittäessä tämän suoja-ajan keston.

Joidenkin tekijöiden oikeuksia valvotaan esimerkiksi säätiöiden taholta vielä tekijän kuoleman jälkeenkin. Tästä hyviä esimerkkejä ovat Charlie Chaplin ja Stanley Kubrick.

Miten aloittaa elokuva- ja mediakasvatus?

Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatusyhdistys, joka tuottaa opettajien elokuvakasvatustyön tueksi maksuttomia, opetussuunnitelmiin sidottuja oppimateriaaleja. Laajat ja monipuoliset materiaalit kannustavat hyödyntämään elokuvaa opetuksessa eri oppiaineiden yhteydessä. Oppimateriaaleja on saatavilla kaikille kouluasteille varhaiskasvatuksesta toisen asteen oppilaitoksiin.

Ennakkotietoa elokuvista ja eväitä elämysten purkamiseen löydät myös Koulukinon tuottamasta Media-avaimesta, joka arvioi ja etsii kasvatuksen näkökulmasta myönteisiä mediasisältöjä.
Media-avaimesta pääset etsimään sopivaa elokuvasisältöä esimerkiksi katsojan iän, ajankohtaisten teemojen tai mieleisen lajityypin perusteella.

Koulujen elokuvaviikko tuo kaikkiin Suomen perusasteen kouluihin elokuvaelämyksiä ja tekemistä elokuvataiteen parissa vuosittain. Teemaviikko sijoittuu lokakuun alkuun ja tavoitteena on vakiintua osaksi koulujen arkea toteuttaen samalla jokaisen Suomen perusasteen koululaisen oikeutta saada laadukasta elokuvakasvatusta. Vuonna 2020 elokuvaviikko laajensi materiaaliaan myös varhaiskasvatuksen puolelle. Valveen elokuvakoulu koordinoi ja kehittää valtakunnallista elokuvan teemaviikkoa ja elokuvakasvatuksen pedagogista mallia.

Kirjoittanut: Jaakko Saarela, vastaava tuottaja, Elokuvalisenssi