Blogi: Elokuvalisenssi yhdistää elokuvat ja opetusmateriaalit

Elokuvalisenssi-verkkopalvelu opetussuunnittelun tueksi ensi syksystä lähtien

Koetko kuluttavasi liikaa aikaa opetusteemaasi sopivien elokuvien etsimiseen? Tuntuuko, että elokuvakasvatuksellinen oppimateriaali on vaikeasti löydettävissä? Meillä on sinulle mukavia uutisia. Ensi syksystä alkaen löydät elokuvakasvatusta tukevat oppimateriaalit yhdestä ja samasta paikasta!

Elokuvalisenssi-verkkopalvelu sujuvoittaa opetussuunnittelua

Elokuvat toimivat kouluissa ja oppilaitoksissa opetusvälineenä opiskeltavia aiheita elävöittämässä ja oppilaiden maailmankuvaa avartamassa. Kasvavat koululaiset tarvitsevat vielä aikuisten tukea mediasisältöjen tulkinnassa, missä juuri elokuvakasvatuksellisella opetuksella on suuri rooli. Yhdessä katsotun elokuvan analysointi oppitunnilla opettaa lapsille median kriittistä tarkastelua: miten kyseinen elokuva avasi siinä kuvailtua historiallista tapahtumaa, mikä tarinassa oli totta ja mikä puolestaan ei.

Elokuvakasvatustyötä varten on olemassa erilaisia palveluita. Haasteena on ollut se, että palvelut ovat usein englanninkielisiä ja pirstaloituneet eri kanaviin. Asiaan on tulossa kuitenkin pian helpotusta: M & M Viihdepalvelu kehittää parhaillaan Elokuvalisenssin verkkopalvelua, joka kokoaa sekä elokuvaesittelyt että elokuvakasvatusta tukevat oppimateriaalit yhteen paikkaan. Palvelu on tarkoitus saada valmiiksi koulujen syyslukukauden 2021 alkupuolella.

 ”Palvelun kehittäminen lähti liikkeelle halustamme auttaa elokuva- ja mediakasvatustyötä tekeviä heidän omassa työssään. Käsityksemme mukaan heillä on ollut haasteita opetettavia aiheita tukevien elokuvien löytämisessä ja nimenomaan tätä haluamme olla uudella palvelullamme ratkaisemassa. Palvelumme tulee sisältämään laajan elokuvakirjaston, ja isoon osaan palvelussa esiteltävistä elokuvista on saatavilla myös Koulukinon asiantuntijoiden laatimat laadukkaat opetusmateriaalit. Olemme huomioineet myös tekijänoikeudet, Elokuvalisenssi-verkkopalvelun sisällön kulkiessa käsi kädessä Elokuvalisenssi-vuosiluvan kanssa. Kaikkia verkkopalvelusta löytyviä elokuvia on mahdollista esittää julkisesti vuosiluvallamme”, kertoo M&M Viihdepalvelun toimitusjohtaja Eero Tenhola.

Onko koulunne tekijänoikeuslain edellyttämät esityslupa-asiat kunnossa? Lue lisää Elokuvalisenssin Vuosiluvasta.

Palvelun tehokkaat hakutoiminnot pääosassa

M & M Viihdepalvelu on panostanut kehitteillä olevassa palvelussaan opetusteemoja tukeviin hakutoimintoihin ja elokuvien kategorisointiin. Elokuvaesittelyjä oppimateriaaleineen pääsee hakemaan niin elokuvakatsojien ikäryhmällä, opetustasolla, oppiaineella, sisällöllä kuin aihesanoillakin, mikä auttaa oikeanlaisten sisältöjen löytämisessä.

Toivotamme sinut tervetulleeksi palvelumme kehitystyöhön!

”Olemme nähneet tällaiselle mediakasvattajien työtä helpottavalle digitaaliselle palvelualustalle tarvetta jo pidemmän aikaa. Korona-aikana Business Finlandin M & M Viihdepalvelulle myöntämä kehittämisavustus nopeutti tämän kehityshankkeen aloittamista. Palvelun teknisestä toteutuksesta on vastannut Frumatic Oy ja olemme heidän kanssaan saaneet jo lyhyessä ajassa paljon aikaan!” kuvailee Tenhola.

”Palvelun pilotti on saanut testikäyttäjiltä niin kehitysehdotuksia kuin hyvää palautettakin, jotka huomioidaan palvelun rakennustyössä. Toiveet ja ideat palvelun kehittämiseksi ovat tervetulleita!” jatkaa Tenhola.

Katso palvelun esittelywebinaarin tallenne!

Top 20 elokuvat